Danske Billedbureauer .dk - Billeder


 
 

Find billeder i et professionelt billedbureau

Alle medier er i dag fulde af billeder. Og alle personer er i dag i stand til at tage billeder med digitale kameraer, som ofte giver overraskende gode resultater. Alligevel står man ofte og mangler lige netop det billede, der rummer det motiv, man har brug for til en publikation, et websted, en udstilling eller reklame.

Så er det ofte den bedste løsning at finde billedet i et professionelt billedbureau. I Danmark har vi et mindre antal meget professionelle billedbureauer af forskellig størrelse.


Principielt kan man opdele billedbureauer i tre typer: Generelle billedbureauer, specialiserede billedbureauer og pressebureauer. Men først lidt mere om selve funktionen af et billedbureau.

Et billedbureau råder over et arkiv med billeder, og bureauet formidler salg af brug af billederne mellem fotografen og kunden - billedbrugeren. Der er altså ikke tale om, at billederne sælges, men at billedbureauet sælger retten til at bruge konkrete billeder.

Ind til for blot få år siden indeholdt et billedbureau en stor mængde arkivskabe, hvori billeder i form af farvedias og sorthvide forstørrelser var arkiveret. Billedarkivet var altså et fysisk billedarkiv, og billederne blev så lånt ud til billedbrugerne.

Det typiske var, at kunden kunne bestille et antal fotos i udvalg, som så blev leveret med post eller kurér-service. Lå kundens virksomhed tæt på billedbureauet, kom kunden måske selv og var med til at udvælge billeder, enten til et udvalg af billeder til færdig udvælgelse hjemme, eller for at hente lige netop de billeder, som kunden skulle bruge.

Når kunden havde de rigtige billeder, skulle kunden sørge for, at billederne blev scannet, så hvert arkivbillede dermed blev lavet til en elektronisk fil, der kunne sættes ind, hvor billederne nu skulle anvendes. En grafisk tilrettelægger eller layouter ville normalt være involveret i denne pre-press proces, fordi scanningen skulle afstemmes efter den endelige brug af billedet.. Selve scanningsprocessen forgik som oftest hos et professionelt scanningbureau.

Der findes stadigt billedbureauer med billederne fysisk til stede som originale dias og eventuelt som sort/hvide forstørrelser. Det er dog lang tid siden arkiverne af sort/hvide forstørrelser mistede terræn, efter af prisen for både scanning og tryk af farvebilleder nærmede sig prisen for det tilsvarende for de sort/hvide fotos. I dag opbygges kun sort/hvide billedarkiver som historiske arkiver. Men udviklingen er gået langt videre.

Inden for de seneste ca. 10 år er de professionelle billedarkiver blevet totalt digitale. Det vil sige, at billederne ligger som elektroniske billedfiler i store billeddatabaser. Det har store fordele for kunderne:

1. Kunderne vil hermed typisk have mulighed for selv at søge efter arkivbilleder. I mange tilfælde kræver billedbureauet, at kunden har en tilladelse til at gøre det gennem et tildelt brugernummer og password. Det blev oprindeligt indført for at reducere mængden af misbrug af arkivbilleder, og samtidig nedsætte trafikken på billedserveren. Men med tiden er det sidste blevet et stadigt mindre problem, ligesom den skræk, der var i begyndelsen for billedtyveri, så vidt jeg kan vurdere, er blevet meget mindre.

2. Desuden er arkivbillederne ikke mere bundet i et fysisk sted, men kan samtidig i princippet udnyttes overalt på kloden. Billederne i databasen kan ikke blot søges fra en hvilken som helst online computer i verden, men de kan også levers digitalt gennem en online overførsel, enten via email, hvis det er små billedfiler, eller via et ftp program. Eller via download fra en hjemmeside.

3. Kunden slipper for at skulle betale for scanning af de originale dias, fordi billederne allerede er digitaliserede.

4. Konkurrencen mellem billedbureauerne er blevet langt mere hård, både internationalt og nationalt, hvilket har trykket prisen.

5. Billedleverancen fra et billedbureau er blevet meget hurtigere. Kunden kan vælge billedet online og sidde med billedfilen få minutter senere.

Som nævnt findes billedbureauer traditionelt i flere udgaver.

Generelle billedbureauer

Generelle billedbureauer råder over en bestand af billeder af ’alt mellem himmel og jord’ af professionel kvalitet, men dog typisk ikke med dagsaktuelle billeder. Med professionel billedkvalitet menes der, at hvert billede er ’perfekt’ teknisk samt professionelt i sin måde at behandle motivet på.

Specialiserede billedbureauer

Specialiserede billedbureauer koncentrerer sig om et særligt tema, det kan være sportsbilleder, billeder af biler, billeder af musikere, arkitektur billeder, business billeder, livsstilsbilleder, religiøse billeder, modebilleder, geografiske billeder enten fra en bestemt lokalitet, eller globalt, outdoor billeder, adventure-billeder, det kan være fuglebilleder, eller generelt biologiske billeder, medicinske billeder, og så videre.

Når der overhovedet kan være fornuft i for et billedbureau og potentielle kunder for, at bureauet ’kun’ dækker et bestemt motivområde, så skyldes det ikke mindst, at mange billedmotiver kræver særlig indsigt, både hos fotograferne og hos billedredaktørerne i billedbureauet. Tænk blot på, at der blandt verdens levende væsener findes flere millioner arter af dyr, planter og mikroorganismer.

Så det at kunne levere gode billeder, hvor man er sikker på, at de viser, hvad de giver sig ud for, er ikke nogen selvfølge. Man kan sige, at et specialiseret billedbureau konkurrerer på dybden og ikke på bredden i billedmotiver.

Pressebureauer og pressetjenester

Pressebureauer og pressetjenester har til formål at formidle dagsaktuelle billeder, der typisk bruges i nyhedsformidling som aviser og dagblade. Her er hurtigheden og tilgængeligheden det helt afgørende, og billederne tages af pressefotografer. Af samme grund er der også historisk ofte en sammenhæng mellem et pressebureau og en stor avis.

Der er meget mere at sige om den hurtige udvikling inden for billedbureauerne og tilgængeligheden af fotos generelt, men hermed er der forhåbentligt skabt lidt overblik.

 

 

 

www.DanskeBilledbureauer.dk

 
.